Externí služba aneb účetnictví Praha

Účetnictví Praha patří mezi velmi často vyhledávané výrazy na googlu. Je to naprosto očekáváné, protože ať jste fyzická nebo právnická osoba, máte zákonnou povinnost vést daňovou evidenci nebo účetnictví své firmy. V současné době je velice populární si zřizovat virtuální sídla v Praze, a vaše firma pak spadá pod finanční úřad v Praze. V Praze, tak sídlí velké množství společností. Čemuž v současné době odpovídá i nabídka firem, které nabízejí externí zpracovávání vašeho účetnictví. Na základě současných trendů, tak došlo k jisté centralizaci těchto služeb.

Jestliže vedete úspěšnou prosperující společnost, pravděpodobně už vám nezbývý mnoho času, který byste mohli věnovat řádně vedenému účetnictví. Jistě pokud jste opravdu velká firma můžete zaměstnávat vlastní účetní. Na druhou stranu pro menší a střední firmy je ekonomicky výhodnější využít nabídek externího účetnictví. To je také důvodem, proč stále více společností využívá externího účetnictví.

Při zadání fráze účetnictví Praha do webového prohlížeče na počítači naleznete mnoho firem s tímto předmětem činnosti. Můžete se tak rozhodnou na základě ceny za poskytované služby, referencí a po osobní schůzce třeba na základě porozumění cílům vaší firmy. Pokud si projdete profily firem, které tyto služby nabízejí naleznete téměř totožné informace, ale každá firma se něčím liší, a právě to může být výrazným faktorem pro výběr dané společnosti.

Jaké výhody tedy má vedení účetnictví externí firmou oproti vedení vašim zaměstnancem?

  • Mzdové náklady, ačkoli budete platit externí firmě za vedení účetnictví ušetříte minimálně 35 %, které byste odvedli na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance. Tyto náklady totiž hradí svým zaměstnancům právě externí firma. Ušetříte také na zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců.
  • Externí firmy vždy zhotoví podklady v termínu. To samozřejmě nesouvisí s tím, že by měl být váš zaměstnanec nezodpovědný, ale mohou nastat mimořádné události jako nemoc či úraz zaměstnance a než seženete nějakou náhradu, může být po termínu. Externí firmy mají zpravidla vždy přichystanou náhradu a vždy doloží podklady v termínu.
  • Když se změní zákony ušetříte na školení pro svého zaměstnance. Externí firmy zpravidla hradí školení svým zaměstnancům související se všemi zákonnými změnami v účetnictví. Externí firmy také pravidelně sledují tisk a další zdroje ohledně chystaných změn, tudíž na ně jsou včas připraveni. O těchto změnách s předstihem informují své klienty, takže i vaši firmu.
  • Ze zákona se vaše společnost nemůže pojistit proti vlastním chybám v účetnictví, pokud však máte vedené účetnictví externí firmou je zvyklostí, že je pro tyto případy pojištěná a tudíž za tyto chyby právně ručí. Zde se také dostáváme k tomu, že je vhodné si zvolit zavedenou firmu, protože účetní, která si třeba jen přivydělává k mateřské nebude mít potřebný právní servis.
  • Je také běžné, že externí účetní firmy vás zastupují před úřady státní správy, bankami nebo auditorskými firmami.
  • Můžete ušetřit i náklady za další prostory, jelikož externí účetní firmy si mohou podklady odvést a následně je zpracovat ve svých prostorách či dokonce je archivovat.
  • Většina firem nabízí i porady v příbuzných oblastech třeba personalistice.

Obavy z najmutí externí firmy

Mnoho lidí má na počátku strach z uzavření smlouvy s externí účetní firmou. Všechny kvalitní firmy jsou však diskrétní, a tato zásada je upravena uzavřenou smlouvou. Právě při nezávazných schůzkách s obchodními zástupci těchto firem se můžete zeptat na to, co vás opravdu zajímá. Externí účetní firma, která by možnost této schůzky nenabízela ani nestojí za váš čas. Když někomu svěřujete určité starosti ohledně vaší firmy musíte se cítit jistí a dané společnosti důvěřovat. Správný výběr vám určitě pomůže ke klidnějšímu spánku a získanou energii můžete použít, buď pro rozvoj vaší firmy a nebo pro vás volný čas.

Marie Bínová