Krátkodobá splatnost dluhopisů: je vhodná pro vaše investice?

  • Home
  • Blog
  • Finance
  • Krátkodobá splatnost dluhopisů: je vhodná pro vaše investice?

Co je charakterické pro krátkodobou splatnost dluhopisů a kdy je pro investory výhodnější? Připravili jsme pro vás přehled benefitů i rizik, která jsou s tímto druhem dluhopisů spojená. Věříme, že vám může posloužit jako malý tahák pro snadnější orientaci v nástrojích finančního trhu. 

Co jsou to dluhopisy s krátkodobou splatností 

Dluhopisy v zásadě dělíme podle tří kritérií – dle osoby emitenta, způsobu úročení a doby splatnosti. Za krátkodobé dluhopisy považujeme ty, kdy věřiteli bude vyplacena celá jejich jistina a úroky do 1 roku od emise. Tuto velmi krátkou dobu platnosti při vydání dluhopisů volí převážně obchodní společnosti. S krátkodobými Dluhopisy Republiky či dluhopisy samostatně správních územních celků, popř. obcí se v praxi téměř nesetkáte. Pro věřitele doba splatnosti hraje důležitou roli při načasování, rozložení a hodnocení rizikovosti svých investic. 

Výhody krátkodobé splatnosti dluhopisu

Relativně krátká doba splatnosti sebou nese řadu benefitů. Především je s ní spojeno nižší nebezpečí ztrát. Často se k ní proto uchylují začínající investoři. Ti zkušení krátkodobé dluhopisy naopak používají jako efektivní nástroj pro diverzifikaci svého investičního portfolia. Finanční prostředky jsou tímto způsobem alokovány maximálně na 1 rok a ihned po skončení splatnosti se otevírá možnost přesunout je do dalších projektů, které jsou pro ně v danou chvíli zajímavé. 

Kromě menší rizikovosti nesmíme zapomenout zmínit další výhodu – větší předvídatelnost trhu, ale i vlastní finanční situace v krátkodobém horizontu. Ačkoliv můžete mít k dispozici prognózy vývoje trhu a hospodářské situace na několik let dopředu, ty s výhledem na nejbližší měsíce jsou přece jen výrazně spolehlivější. 

  • Nižší riziko ztrát 
  • Nižší kolísavost investice 
  • Vysoká diverzifikace portfolia
  • Rychlejší uvolnění peněz pro další investice, ale i nečekané výdaje 

Rizika spojená s krátkodobou splatností dluhopisu

S krátkodobou splatností dluhopisu jde ruku v ruce jejich nižší úročení. Vždy je proto vhodné porovnat úrokovou míru s mírou inflace a zjistit, zda nákup konkrétního dluhopisu odpovídá vaší strategii. Chcete s pomocí investice své finanční prostředky rozšířit nebo je jen před inflací ochránit? Je úročení dostatečné pro ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice? Neztratí takto investované peníze na kupní síle? 

Za spíše nevýhodu než riziko bychom mohli označit v podstatě nutnost další reinvestice. Vždyť maximálně po roce budete v té samé situaci – před rozhodnutím, kam peníze zainvestovat.

  • Riziko inflace a nedostatečné výnosy 
  • Opětovné rozhodování o investici v krátkodobém horizontu 

Jak zvážit krátkodobou splatnost dluhopisu při investování

Jste ve světě investic nováčky nebo patříte ke konzervativním investorům, co preferují cestu nižšího rizika? Potřebujete diverzifikovat své investiční portfolio? A nebo si nemůže dovolit/nechcete mít své finanční prostředky blokované dlouhodobě? Pak je tento typ dluhopisů tím pravým právě pro vás. 

Krátká doba splatnosti je charakterická pro korporátní dluhopisy. I mezi nimi můžete najít takové, které slibují příjemné zhodnocení. Postupujte však obezřetně a k nákupu přistupte až poté, co o předmětné společnosti budete mít dostatek věrohodných informací. Vstupní investice se liší případ od případu a jejich rozpětí je opravdu velmi široké. Vždy ale mějte na paměti i ty nejčernější scénáře a

investujete jen tolik, co si můžete dovolit ztratit.

Závěr

Dluhopisy s krátkou dobou splatnosti představují podstatně méně rizikovější investici v porovnání se svými střednědobými a dlouhodobými alternativami. A to zejména proto, že můžete mnohem lépe odhadnout vývoj trhu v kratším v horizontu než v rámci několika let. S relativní bezpečností této investice jsou však spojené nižší výnosy.

Zajímavou příležitost představuje investice do korporátních dluhopisů. Společnosti nabízejí i krátkodobé dluhopisy s příjemnými úroky, jenž poráží míru inflace. Předtím, než se však pro jejich nákup rozhodnete, dobře si emitenta prověřte a pečlivě se seznamte s jeho podmínkami. Pamatujte, že byste nikdy neměli investovat takovou částkou, jejíž ztráta by pro vás byla fatální.

Marie Bínová